Page 1 of 1

Kỷ lục: ĐỒNG TIỀN ĐỘC ĐÁO NHẤT!

Posted: Fri 16 Feb, 2007 7:34 pm
by cổ tiền gia
ImageImage

Mặt trước: NGUYÊN HANH LỢI TRINH
Mặt sau: CÀN

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.p ... c&start=15

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Posted: Mon 19 Feb, 2007 1:16 pm
by lão pản
Chcú mừng anh cổ tiền gia, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một quẻ tiền đẹp, ý nghĩa và hiếm như quẻ tiền này.