Kỷ lục: Một dollar nhỏ nhất!

Tiền có mệnh giá lớn nhất, kích thước lớn nhất, số série dài nhất, ngắn nhất.....
Post Reply
tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Kỷ lục: Một dollar nhỏ nhất!

Post by tien » Fri 16 Feb, 2007 3:20 pm

Image[/b]

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Sat 17 Feb, 2007 5:21 pm

ủa vậy tấm 1 dolalr nhỏ này là in năm nào vậy? Kích cỡ là gì vậy?
Nhan Định Bang

tien
Posts: 276
Joined: Wed 30 Aug, 2006 8:59 pm
Location: San Jose, Cali

Post by tien » Sat 17 Feb, 2007 11:43 pm

To Tomcat1988, so sánh với đồng thứ hai là đồng đang sài.
Cái đồng nhỏ này phát hành năm 1995. Thiệt ra nó giống như đồng thứ hai và những đồng đang sài nhưng các nhà buôn bán tiền họ đã dùng cách nào đó để sấy làm đồng tiền thun nhỏ lại và bán cho những người sưu tầm.

User avatar
tomcat1988
Posts: 359
Joined: Mon 01 May, 2006 10:59 pm
Location: Mỹ, CA

Post by tomcat1988 » Sun 18 Feb, 2007 7:10 am

vậy thật ra đó không phải là 1 variety mà chỉ là mấy cái mẹo mà người bán đã xài để thu nhỏ tấm tiền. Cám ơn
Nhan Định Bang

Post Reply

Return to “Kỷ lục viet-numis”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest