Page 1 of 1

Kỷ lục : Tờ tiền đầu tiên có chữ quốc ngữ

Posted: Thu 15 Feb, 2007 1:49 pm
by viet-numis
Tờ tiền đầu tiên có chữ quốc ngữ do bác Hồ Hải phát hiện

http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=786

Mời các bác phá kỷ lục :lol:

Posted: Thu 15 Feb, 2007 2:08 pm
by Philong
Anh nu-mis ơi . Anh thiên vị mấy BÁC ĐÔNG DƯƠNG rồi :D :D :D

Vì mấy BÁC này theo tôi thì có chữ QUỐC NGỮ sớm nhất từ những năm đầu "TÁM" cơ :lol: :lol: :lol:

Vì các Bắc này có chữ SÀI GÒN - HẢI PHÒNG :roll: :roll: :cry: :cry:

Posted: Thu 15 Feb, 2007 2:44 pm
by viet-numis
chữ "Hải phòng" và "Sài gòn" của bác philong nêu ra có dấu hỏi và dấu huyền không? Nếu không có thì chắc không được xếp là chữ quốc ngữ. ý kiến các bác thế nào?