Page 1 of 1

CHO EM HỎI ĐÂY CÓ PHẢI TIỀN XU CỔ KHÔNG ?

Posted: Fri 08 Jul, 2011 12:14 pm
by thangbeo
em có 1 đồng tiền xu không biết được gọi là cổ không , tình cở nhặt được ở ngoài suốiImage[/img]Image

Posted: Sat 09 Jul, 2011 2:45 am
by duongdoh
không phải bạn à

Posted: Sat 09 Jul, 2011 11:07 pm
by thangbeo
the cho em hoi day lọa tien j dươc không

Posted: Sun 10 Jul, 2011 2:03 am
by nt
thangbeo wrote:the cho em hoi day lọa tien j dươc không
Là loại CHARM hay là MEDAL TOKEN..:D

Posted: Sun 10 Jul, 2011 3:53 pm
by thangbeo
the h hien tai gia tri cua no roi vao khoang bao nhieu vnd vay moi ngươi

Posted: Mon 11 Jul, 2011 12:48 am
by duongdoh
Tôi không rõ giá trị chính xác lắm nhưng loại này làm bán cho khách du lịch nhiều, giá cả thì tùy theo họ vớ được gà hay không