CHO EM HỎI ĐÂY CÓ PHẢI TIỀN XU CỔ KHÔNG ?

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
thangbeo
Posts: 4
Joined: Wed 22 Jun, 2011 12:20 am

CHO EM HỎI ĐÂY CÓ PHẢI TIỀN XU CỔ KHÔNG ?

Post by thangbeo » Fri 08 Jul, 2011 12:14 pm

em có 1 đồng tiền xu không biết được gọi là cổ không , tình cở nhặt được ở ngoài suốiImage[/img]Image

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Sat 09 Jul, 2011 2:45 am

không phải bạn à
剛健中正
mobile: 01247192716
ImageImageImage

thangbeo
Posts: 4
Joined: Wed 22 Jun, 2011 12:20 am

Post by thangbeo » Sat 09 Jul, 2011 11:07 pm

the cho em hoi day lọa tien j dươc không

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 10 Jul, 2011 2:03 am

thangbeo wrote:the cho em hoi day lọa tien j dươc không
Là loại CHARM hay là MEDAL TOKEN..:D

thangbeo
Posts: 4
Joined: Wed 22 Jun, 2011 12:20 am

Post by thangbeo » Sun 10 Jul, 2011 3:53 pm

the h hien tai gia tri cua no roi vao khoang bao nhieu vnd vay moi ngươi

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Mon 11 Jul, 2011 12:48 am

Tôi không rõ giá trị chính xác lắm nhưng loại này làm bán cho khách du lịch nhiều, giá cả thì tùy theo họ vớ được gà hay không
剛健中正
mobile: 01247192716
ImageImageImage

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest