NHỮNG LOẠI TIỀN GIẤY HAY KIM LOẠI ĐỘC ĐÁO MANG SỐ ĐƠN VỊ 3

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

NHỮNG LOẠI TIỀN GIẤY HAY KIM LOẠI ĐỘC ĐÁO MAN

Post by nt » Wed 06 Jul, 2011 6:40 pm

Nay mở mục mới để các bác sưu tầm tham gia chút đỉnh cho mạng nhà bớt blue...!!!:D

Các bác hãy post những đồng tiền trên thế giới mà các bạn có, Những đồng tiền này là loại giấy hay kim loại phải mang số đơn vị độc là 3,..
Tôi mở màn từ từ nhé...........

1---Tiền Huê Kỳ:
A---Tiền 3 Penny hay tiền vẩy cá (Fish scale coins) của USA-1853-1874..:
Image...Image
B---Tiền lẻ 3 xu;
Image

2---Tiền Liên Xô Cộng Sản (CCCP)
A---Tiền Kim Loại....: 3 Kopek và 3 Rubles:
Image

Image...Image
B---Tiền giấy: 3 Rubles:

Image

Image

Image

Còn Tiếp.... :D

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Fri 08 Jul, 2011 2:37 pm

TIẾP THEO #2:

3---TIền LIÊN XÔ Thời NGA HOÀNG (Czar):
A---Tiền Kim Loại: 3 Kopeks:
Image

B---Tiền giấy: 3 Rubles và 3000 Rubles..:D :roll:
Image

Image

Image :roll:

4---Tiền nước BẢO GIA LỢi (Bulgaria):
A---Tiền Kim Loại: 3 Stotinkis :
Image

B---Tiền giấy: 3 Levas:
Image

Còn Tiếp...

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Tue 12 Jul, 2011 10:54 am

TIẾP THEO # 3:

5---Tiền giấy 30 VND của nước CHXHCNVN :1981-1985 -

Image

Image

6---Tiền giấy 3 Tugriks của nước MÔNG CỔ:1955-1966/1983


Image

Image

Còn Tiếp...:D

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 14 Jul, 2011 10:07 pm

Tiếp theo #4

7--- Tiền nước CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG QUỐC (PRC):

A---Tiền giấy 3 Yuans--1953:
Image

B--- Tiền Kim loại: 30 Yuans-1980:
Image

8-- Tiền nước Nga Dân Chủ (POCCNN)-1992:

----Tiền kim loại 3 Rubles :

Image......Image......Image
Image......Image.....Image

:D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 21 Jul, 2011 7:14 pm

Tiếp Theo #5

9---Tiền nước Cuba -Lô tiền kỷ niệm CHE (Ernesto Che Guevara ):

A---Tiền giấy 3 PESOS--Phát hành 3 đợt: 1988-1995-2004
Image

Image

Image

B---Tiền Kim loại 3 PESOS-1992:
Image

10---Tiền Nước UZBEKISTAN -Cựu Bang của Nga thời Liên Bang Xô Viết (CCCP):

A---Tiền giấy 3 SUMS :1992-1994:
Image

Image

B---Tiền Kim loaị 3 TIYNS-1994:
Image


:roll: 8) :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 28 Jul, 2011 7:19 am

Tiếp theo #6

11---Tiền 3 TALONUS thuộc nưởc LITHUANIA- Cựu bang thuộc Nga thời CCCP:

Image

12---Tiền 3 Dollars của quần đảo COOK, Đất tự trị thuộc Tân TÂY Lan ( New Zealand):
Image

Image

13----Tiền quốc tế 3 DOLLARS nội bộ thuôc đoàn thám hiểm miền Cực:
Image


còn tiếp... :D :roll:

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 31 Jul, 2011 12:36 pm

Tiếp theo #7

14--Tiền 3 ruble 1992 của nước BELARUS--Một cựu bang của Nga Xô Viết thời CCCP:

Image

15---Tiền nước TIỆP KHẮC (Ceskoslovenske):

15-1---Tiền Kim loại 3 Heleres-1953 và 3 Korunys 1965:
Image.....Image
15-2---Tiền giấy 3 Korunys 1953:
Image


:roll: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 01 Aug, 2011 8:37 am

Tiếp theo #8

16---Tiển kim loại nước BA TÂY (Brazil): 300 Reis -1988-1937
Image...Image

17---Tiền Nước GEORGIA -Cựu bang của Liên Xô thời CCCP:
17-1--Tiền giấy 3 Laris- 1993
Image

17-2-- Tiền giấy 3000 Laris-1993:
Image

17-3--Tiền giấy 30,000 Laris-1994:
Image

Độc Thoại tới đây xin nhường chổ để các Đại gia tiền thế giới, những người đã được giới thiệu trên báo VN vào góp vui..!!!!.


:lol: :roll: :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 20 Oct, 2011 8:41 pm

Lâu quá chẳng có Đại gia nào chịu ghé vào góp vui, thôi tôi độc diển vậy....:D Sorry nhé...!!!!
18--Tiền nước ALBANY--3 Leke--1976:
Image

19---Tiền nước Kazakhstan-- Cựu bang Liên Xô (CCCP)--3 Tenge--1993

Image

8) :roll: :-({|=

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Mon 21 Nov, 2011 8:05 pm

20--Tiền đảo quốc BAHAMAS (Trung Mỹ thuộc Anh) :3 Dollars:

........................................Image

21---Tiền nước SLOVENIJIA (Nam Tư..??)sau khi gia nhập khối tiền tệ thị trường Âu Châu = 3 EuRo= 2008-2009-2010-2011:


Image....Image

Image.....Image....
:roll: :lol: :-({|=

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests