Page 1 of 1

Happy Valentine's day

Posted: Sun 13 Feb, 2011 9:58 pm
by viet-numis
[fullalbumimg]833[/fullalbumimg]

Posted: Mon 14 Feb, 2011 3:32 am
by 9PN
Valentine xứ Congo...

Image

Hàng mẫu của PMG ngày LB show 02/2011:

Image

.

Posted: Mon 14 Feb, 2011 10:12 am
by viet-numis
9PN wrote:Valentine xứ Congo...
Bác ơi, lại dính nhau trên đầu à ? thế mà em cứ tưởng ... :lol:

Posted: Mon 14 Feb, 2011 2:24 pm
by maylangthang
Quả này không thấy dính nhau chỗ nào cả các bác ạ

Image

Posted: Mon 14 Feb, 2011 6:03 pm
by 9PN
viet-numis wrote:
9PN wrote:Valentine xứ Congo...
Bác ơi, lại dính nhau trên đầu à ? thế mà em cứ tưởng ... :lol:
Kiểu như rứa để khỏi bị SIDA đó bác... :P :lol: :lol: :lol: :P
Ôn vẽ hình ni có ý gì mà lại cho cái chân O nớ ở ngoài ah... :mrgreen: #-o #-o #-o :mrgreen:
maylangthang wrote:Quả này không thấy dính nhau chỗ nào cả các bác ạ

Image
Bác ui, mệ nớ thuộc dạng U50 rồi... :wink: :wink: :wink: