Page 1 of 1

Posted: Wed 23 Jun, 2010 3:16 am
by hanhly
bac 9 xem dum em cac dong penny tu nam 1962....1969 la dong xu thương hay đong xu qui ,vi em dung nam cham thu thi thay khong bi hut co phai do la dong dươc dup bang hop kim bang thep hay dươc dut bang dong.xin bac chi dan dum va cho biet gia tri cua nhung dong xu nay, em xin cam on bac 9 nha.

Posted: Wed 23 Jun, 2010 6:05 pm
by 9PN
hanhly wrote:bac 9 xem dum em cac dong penny tu nam 1962....1969 la dong xu thương hay đong xu qui ,vi em dung nam cham thu thi thay khong bi hut co phai do la dong dươc dup bang hop kim bang thep hay dươc dut bang dong.xin bac chi dan dum va cho biet gia tri cua nhung dong xu nay, em xin cam on bac 9 nha.
9PN có cả cũng nhiều tiền lẻ, chắc là không hiếm. Loại xu này CẤM đem ra khỏi Mỹ trên 1Kg thì phải. Lý do la tiền công 5-7c để làm 1c.:P :lol: :lol: :P

Ps: Lần sau gõ thêm dấu vì tra tự điện cũng mệt ah.
http://forum.viet-numis.com/viewtopic.php?t=827