Page 1 of 1

MỜi CÁC BÁC THAM GIA CHỦ ĐỀ : TEM TRÊN BẠC CẮC

Posted: Mon 28 Dec, 2009 5:10 pm
by nt
Mới nhận được mấy đồng cắc này thấy cũng ngộ ngộ....đem lên đây để các bác cùng nghía..:D :D....
Đây là những đồng silver coins... Dùng để kỷ niệm chắc không có lưu dùng....
Những nước ở Phi Châu thường phát hành những loại coins này để bán cho dân sưu tầm...Nên họ có nhiều loại coins lạ ....:D

Đề tài là Những nơi nổi tiếng trên thế giới:

Bạc cắc của Uganda:

ImageImageImageImage[/size]

Bạc Cắc của Equatorial Guinea :
ImageImage

:D :-({|= =D>