MỜi CÁC BÁC THAM GIA CHỦ ĐỀ : TEM TRÊN BẠC CẮC...!!!

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

MỜi CÁC BÁC THAM GIA CHỦ ĐỀ : TEM TRÊN BẠC CẮC

Post by nt » Mon 28 Dec, 2009 5:10 pm

Mới nhận được mấy đồng cắc này thấy cũng ngộ ngộ....đem lên đây để các bác cùng nghía..:D :D....
Đây là những đồng silver coins... Dùng để kỷ niệm chắc không có lưu dùng....
Những nước ở Phi Châu thường phát hành những loại coins này để bán cho dân sưu tầm...Nên họ có nhiều loại coins lạ ....:D

Đề tài là Những nơi nổi tiếng trên thế giới:

Bạc cắc của Uganda:

ImageImageImageImage[/size]

Bạc Cắc của Equatorial Guinea :
ImageImage

:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest