Page 1 of 1

Bộ 1dollar seri lục quý(222222) cực khủng

Posted: Mon 14 Dec, 2009 4:00 am
by huychinh
mời các bác cùng xem nhé.Xin chân thành cảm ơnImage Image

Posted: Mon 14 Dec, 2009 9:43 am
by nt
Thưa bác cho em hỏi mấy từ khó hiểu:
1----LỤC QUÝ : là gì...???
2----CỰC KHỦNG : là gì.???

Sao tiếng Việt mà đọc lên em chẳng hiểu gì cả....Lại không có tự điển tiếng Hoa ở cạnh nên cứ đoán lung tung....cả lên....!!!!:D

Posted: Mon 14 Dec, 2009 3:11 pm
by gokien
nt wrote:Thưa bác cho em hỏi mấy từ khó hiểu:
1----LỤC QUÝ : là gì...???
2----CỰC KHỦNG : là gì.???

Sao tiếng Việt mà đọc lên em chẳng hiểu gì cả....Lại không có tự điển tiếng Hoa ở cạnh nên cứ đoán lung tung....cả lên....!!!!:D
6 q chắc là 6 2 rồi
cực khủng là kực kinh khủng đây mà...nôm na là hàng độc, quý hiếm

bác HC nói tiếng ba trợn nên rất dễ được hỉu chệch đi :D

Posted: Tue 15 Dec, 2009 7:49 pm
by nt
gokien wrote:
nt wrote:Thưa bác cho em hỏi mấy từ khó hiểu:
1----LỤC QUÝ : là gì...???
2----CỰC KHỦNG : là gì.???

Sao tiếng Việt mà đọc lên em chẳng hiểu gì cả....Lại không có tự điển tiếng Hoa ở cạnh nên cứ đoán lung tung....cả lên....!!!!:D
6 q chắc là 6 2 rồi
cực khủng là kực kinh khủng đây mà...nôm na là hàng độc, quý hiếm

bác HC nói tiếng ba trợn nên rất dễ được hỉu chệch đi :D
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bác Hồ đã dậy: "Hãy giữ sự trong sáng của tiếng Việt..."
Chiến dịch học tập và làm theo lời bác dậy đã lâu mà xem ra có một số bác vẫn chưa thuộc bài..:D
1---Khi phát biểu xin dùng tiếng Việt thuần túy, hay nhưng chữ Hán đã được xử dụng quen, xin đừng Chế Ẩu... :roll:
2---Còn muốn dùng tiếng Hoa hay điển tích TQ cho nó thông thái xin dùng cho đúng chữ và đúng chỗ.
a---Tự điển Thành Ngữ TQ có: Tứ quý-Tứ Linh-Tứ Tương -Tứ Bình chứ chưa thấy Lục Quý..??? chỉ thấy nói điển Lục súc...!!!
b---Cực Khủng sao không dùng từ Cực Hiếm..Cực Quý...Rất Hiếm Quý...!! cho nó nhẹ nhàng..???.
Người Việt đọc tiếng Việt mà phải dùng tự điển tiếng Hoa, coi bộ bất hơp lý.....???:D