MỜi CÁC BÁC THAM GIA SƯU TẦM TIỀN CÙNG DESIGN HAY IDEA..???

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

MỜi CÁC BÁC THAM GIA SƯU TẦM TIỀN CÙNG DESIGN HAY

Post by nt » Tue 29 Sep, 2009 6:28 pm

Các cụ xưa thường nói câu ngạn ngữ của Trung Quốc là:" Đồng Thanh Tương Ứng, Đồng Khí Tương Cầu "--Cùng âm thì hoà nhau..Cùng khí thì gập nhau??
Xét trên tiền thấy cũng có những tờ tiền mang yếu tố này.!!! những designs hay ideas được minh họa trên tiền cũng giống nhau...
Nói lên cùng một tư tướng hay một hành động..:D:D
Mới kiếm được mấy tờ tiển của CHDCNDTQ và CHDCNDTT.. Tư tường và hành động giống hệt nhau được thể hiện trên tiền..:D
Diễn tả sức mạnh của giai cấp Công Nông , đã vẽ hình hai ngưới đại diện đều cầm bừa cào ( dụng cụ Nông) và búa (dụng cụ Công nghiệp) với phong cách như nhau:

Image
Image

Image
Image

Mời các bác kiếm thêm coi còn những tờ tiền nào của các nước trên thế giới có đủ những yếu tố trên....!!!..:D..:D

HAPPY COLLECTING... :D :-({|= =D>

User avatar
duc4eyes
Posts: 672
Joined: Sun 11 Jun, 2006 8:57 am
Location: Q3-TP.HCM
Contact:

Post by duc4eyes » Tue 29 Sep, 2009 11:51 pm

Thử góp gạo với bác nt xem có đúng thể loại không ạ, đây là con trâu rừng châu Phi cận cảnh mà design mặt nó khá giống nhau (Sừng, tai, mũi...) của Zimbabwe, Nam Phi và Zambia... (Zim thì chắc khỏi nói cũng biết 3 con trâu đó được copy từ 1 mẫu)

Image

Image

Image

Image

Image
Người ta lớn lên bởi vì TA quỳ xuống

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sat 03 Oct, 2009 9:19 pm

Tiếp theo phần một trước : Cùng biểu tượng-Cùng ý nghĩa :

1---Liên xô cũ CCCP) và VNDCCH: Sức mạnh Công nhân:
Image
Image

2----CHNDTQ - VNDCCH : Công Nông Đoàn kết:
Image
Image

3---VNDCCH va CHNDTT: Cùng nêu cao ngọn đuốc giai cấp:
Image
Image

4---CHNDTQ và CHNDTT: Toàn dân hoan hỉ đón chào chủ nghĩa mới..:
Image
Image

5----CHXHCNVN va CHND Lao chào mùng năm lương thực (FAO):
ImageImage

MỜI CAc BÁC GÓP THÊM....:D...:D

HAPPY COLLECTING.... :D :-({|= =D>

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Sun 08 Nov, 2009 9:14 pm

TIÊ!P THEO; CÙNG Ý NGHĨA....:
1---Súng ống , Quân Đội :nặng tính võ trang đấu tranh: Tiền của CUBA--LÀO--VNDCCH--VNCH--MTGP :

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

2---Tận dụng sức kéo của Voi: Tiền của Miến Điện và CHXHCNVN :
Image
Image
Image

3---Xứ nông nghiệp tận dụng sức kéo của trâu/bò trên ruộng: VNCH Và Miến Điện :

Image
Image

4---Thu hoạch muối tiền VNCH-MTGP:

Image
Image

:D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest