Ảnh Huế

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Ảnh Huế

Post by 9PN » Mon 20 Apr, 2009 6:17 am

Nhà thờ Phú Cam vào năm 1910

Image

Sân vận động Tự Do ???

Image

Ty Bưu Điện...

Image

Đường Đinh Tiên Hoàng. Cửa Thượng Tứ đi vào.

Image

Ngày xưa người ta gọi đồn Mang Cá lớn. Đường Đinh Tiên Hoàng đi thẳng.
Đây là nơi BTL Sư Đoàn I trước 1975.


Image

Cầu Đen hay là cầu Đông Ba....

Image

Chùa Ông (Tàu) ở cuối đường Chi Lăng, Gia Hội.

Image

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest