Tiền Thomas De La Rue: US dollars

Danh nhân, chim, bướm, cá, ... được in trên tiền
Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền Thomas De La Rue: US dollars

Post by 9PN » Thu 27 Dec, 2007 4:47 am

Tiền Thomas De La Rue: US dollars
Loại TESTNOTE này dùng để kiểm tra những máy ATM. Hình những Tông Tông của xứ Mỹ này cũng lạ lạ... :lol: :P :lol:


Mặt sau của tờ tiền in ngược lại với mặt trước...khỏi cần dùng đèn xem hột vịt... :roll: :roll: :roll:

ImageImage
ImageImage

.

Post Reply

Return to “Tiền theo chủ đề”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest