Số {23} trên tờ 10sen là gì ah?

Post Reply
tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

Số {23} trên tờ 10sen là gì ah?

Post by tuan_rom@yahoo.com » Sun 28 Mar, 2010 4:05 pm

Nhờ các bác vui lòng chỉ giúp ý nghĩa của số {23}

Image
Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 29 Mar, 2010 3:50 am

Image


Số 23 là số BLOCK hay LOT cho loại tiền có 7 chử. Số LOT này không phải dạng Ro tiêu xài tại Việt Nam..

Tờ có 11 chử của bạn thuộc loại hiếm. Nếu UNC thì giá cao..


Series 4:
11 chử, tiền giấy Chim và Rồng (mẫu chiều ngang), không có sê ri và không có số "blocks"


Mệnh giá, kich thước, năm phát hành:
10 Sen : 107x51, tháng 12 năm 1938


Series 5:
7 chử (4 chử "Tiền Giấy Quân Đội" đã xóa đi), tiền giấy Chim và Rồng (mẫu chiều ngang),
- Mệnh giá nhỏ: không có sê ri, có "Blocks #"
- Mệnh giá lớn: có sê ri, có "Blocks #"
- Tờ tiền chưa có se ri và block gọi là "Unfinished" - khó kiếm
- Tờ có se ri bắt đầu số 9 thì tờ này là "thay thế". Chưa kiểm chứng được.

Sê ri 4 và 5 xài cùng một lúc nên không có phân biệt 2 loại.
Sê ri 5 đã lấy chử "Tiền Giây Quân Đội" ra như vậy không còn là MPC nữa nhưng người ta vẫn gọi giống nhau.


Mệnh giá, kich thước, năm phát hành, blocks "số bắt đầu - số cuối cùng"
10 Sen : 107x51, tháng 1 năm 1940, blocks 1-65

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Fri 03 Dec, 2010 4:53 pm

Dạng Ro đây. Thời giá > $1,500.

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tiền cổ Nhật Bản”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest