Hoi ve Dong Khanh Thong Bao

Post Reply
brendanlam
Posts: 56
Joined: Mon 07 Jan, 2008 10:25 pm

Hoi ve Dong Khanh Thong Bao

Post by brendanlam » Tue 24 Dec, 2013 6:34 pm

Em co dong tien nay lau lam roi nay dem ra xem, nhung tim tren mang khong thay gi het. Nen em nho cac bac giup gium em.

Image

Image

phuongtu
Posts: 59
Joined: Wed 12 Dec, 2012 1:53 am
Location: Thai Nguyen

Post by phuongtu » Wed 25 Dec, 2013 3:22 am

Đồng Khánh thông bảo là tiền thời Nguyễn, đúc thời vua Đồng Khánh (1885-1888). Tiền Đồng Khánh có 2 loại, bằng đồng đều có lưng trơn:
+ Loại 1 đồng ăn 10 đồng kẽm, đường kính 26mm; đúc tháng 4/1886
+ Loại 1 đồng ăn 6 đồng kẽm, đường kính 23-24 mm; đúc tháng 2/1887
Theo hình ảnh của bạn thì đó là một đồng tiền thưởng, tuy nhiên thời vua Đồng Khánh không đúc tiền thưởng => tiền của bạn là hàng giả.

Post Reply

Return to “Tiền cổ Trung Quốc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests