Mong anh em trong hội xem giúp loại đồng tiền này[!!!]

Post Reply
tuandongthan
Posts: 3
Joined: Sun 29 Jul, 2012 1:20 pm
Location: quận 6 tphcm

Mong anh em trong hội xem giúp loại đồng tiền này

Post by tuandongthan » Tue 21 Aug, 2012 9:40 am

Nhờ các anh em trong hội xem giúp em mặt sau của các đồng Đại Trung - Chí Chánh - Hồng Vũ. Các đồng này có phải giả không ? Nó có giá trị không ? Chân thành cảm ơ
Image Image

Post Reply

Return to “Tiền cổ Trung Quốc”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest