Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ( TIỀN THÂN CỦA NƯỚC CỘNG HÒA SÉC NGÀY

Post Reply
Carlos
Posts: 28
Joined: Sun 22 Jan, 2012 10:47 pm
Location: Czech Republic

Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ( TIỀN TH

Post by Carlos » Tue 24 Jan, 2012 9:59 pm

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ( TIỀN THÂN CỦA NƯỚC CỘNG HÒA SÉC NGÀY NAY)
là một nhà nước có chủ quyền tại Trung Âu tồn tại chính thức từ 1960 (sau khi sửa đổi hiến pháp Cộng hòa Tiệp Khắc và đổi tên đất nước thành Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc ). Chính thể này tồn tại tới năm 1989 sau khi chế độ XHCN ở Châu Âu sụp đổ. Sau ngày chia ra làm 2 nước , tiền này đc đổi 1Ku ron cũ= 1 ku ron Séc mới = 1 ku ron Slovakia mới


Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us
Image

Uploaded with ImageShack.us

Image

Uploaded with ImageShack.us

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest