Chào các anh em trên diễn đàn!

Post Reply

nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Post by nt » Thu 06 Oct, 2011 4:39 pm

Tiền của Bạn:
1------Tiền Tưởng Giới Thạch (Trung Hoa Dân Quốc) -Năm thứ 26 (1937..??)
2/3 ---Càn Long Thông Bảo--Charm coin.
4/5----Giống tiền Pháp nhưng không chắc ....??? :D
6/7----Tiền Cambodia 1860--10 centimes-

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest