Page 1 of 1

Bộ tiền xu Cambodge 1860

Posted: Fri 09 Sep, 2011 8:48 am
by cambodia
Hôm nay xin được phép giới thiệu bộ tiền xu Cambodge 1860, giai đoạn Vua NORODOM đệ I trị vì Vương quốc.

Giai đoạn của Vua NORODOM I có hai quá trình phát hành tiền xu:
* Bộ đút bằng bạc ( silver)
* Bộ đút bằng đồng( copper)

Image

cố Quốc vương NORODOM I 1860-1904
===========

Xin giới thiệu bộ đút bằng bạc trước1/COINS .UN FRANC. 1860

Image

Image

2/COÍN .DEUX FRANC. 1860

Image

Image

3/ COIN . QUATRE FRANCS. 1860

Image

4/ COIN . CINQ FRANCS . 1860

Image

Image

5/ COIN . DIX FRANCS . 1860

Image

Image

6/COINS 50 CENTIMES 1860

Image

Image

7/COINS 25 CENTIMES 1860

Image

Image

Posted: Sat 10 Sep, 2011 8:38 am
by cambodia
Một bản sao do ngân hàng Quốc gia Cambodia ban hành vào năm 2007. Đó là xu có mệnh giá : 4 francs (QUATRE FRANCS) - 1860 .

Image

Có rất nhiều loại xu Cambodge từ những giai đoạn trước được ngân hàng Quốc gia Cambodge cho đút lại và rao bán.

Posted: Sun 11 Sep, 2011 8:58 am
by cambodia
* Bộ tiền xu của vua NORODOM I đút bằng đồng ( tạm thời up lên những xu vừa tìm được, và sẽ bổ sung tiếp theo sau ).

1/ COIN . CINQ FRANCS . 1860

Image

Image

2/ COIN . DIX FRANCS . 1860

Image

Image

Posted: Sun 15 Jan, 2012 2:56 pm
by cambodia
* Bộ đút bằng vàng cực kỳ hiếm! ( sẽ có bổ sung thêm)

1/ COIN . UN FRANCS . 1860
Đồng xu bằng vàng này đã được bán ra với một mức giá không thể tưởng! $6,325.00

Image

2/COIN . QUATRE FRANCS. 1860

Image

Image

3/ COINS 25 CENTIMES 1860

Image

Image