Page 2 of 2

Posted: Tue 24 Jan, 2012 10:09 pm
by Carlos
Thì tôi đâu có nói la bác nói, tôi chỉ nói vậy í là đưa hình như thé sẽ dễ bị nhầm lẫn thôi, chứ không có ý gì khác bác ạ :)

Posted: Fri 26 Oct, 2012 2:15 pm
by nt
Bổ túc thêm một tờ 20 Kyats series 1958 cho đủ bộ tiền series 1958.....Tờ này khá hiếm..:D

....................Image
....................Image

:lol: :-({|= =D>