20 BẢNG ANH NĂM 1990 có giá không???

Post Reply
kun9x
Posts: 1
Joined: Wed 09 Feb, 2011 3:40 pm

20 BẢNG ANH NĂM 1990 có giá không???

Post by kun9x » Wed 09 Feb, 2011 3:50 pm

tình hình là em có 1 tờ 20 bảng năm 1990, em mưốn hỏi là nó có giá trong giới sưu tầm tiền hay không, và có giá khoảng bao nhiếu, mong các bác chỉ giáo.
liên lạc trực tiếp cho e nhá : nguyentrungdung1007
Mess cho em ^^ : 0988028076
THANKS ALL :P

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest