Bộ Tiền Giấy và Kim Loại Đầu tiên của nước Cộng Hoà UZBEKISTAN ....

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Bộ Tiền Giấy và Kim Loại Đầu tiên của nước

Post by nt » Fri 03 Sep, 2010 6:49 pm

Là một bang thuộc Liên Bang XôViết (CCCP). Sau khi Liên Xô xụp. Bang này tự ly khai và tuyên bố độc lâp là nước Cộng Hoà Uzebekistan .
Image...(quốc kỳ)........Image(Quốc Huy)...
Hồi mới độc lập, nước này phát hành các loại Tiền Coupon khẩn cấp để tiêu dùng. .Loại tiến này nhìn chán lắm...!!!
Sau khi ổn định Công Hoà Uzbek đã phát hành loại tiền giấy và kim loại đầu tiên...
1---Loại tiền giấy bắt đầu phát hành tứ 1993 gồm từ 1 Sum tới 1000 Sum như sau:
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
2---Tiền kim loại tứ 1 tiyin tới 5 đúc bằng đồng--Từ 10 tới 50 tiyins đúc bằng nickel trắng.-- Mằt sau in hình quốc huy, cho tất cả các đồng tiềm kim loại :
Image
Image
Đơn vị tiền cúa Cộng Hoà Uzbekistan là :1 Sum = 100 Tiyin
-Xem Lịch sử /Địa lý nước này tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan


:D :-({|= =D>

3xu
Posts: 19
Joined: Wed 14 Apr, 2010 3:54 am
Location: Hà Nội

Post by 3xu » Tue 07 Sep, 2010 12:41 pm

Trông thèm quá ạ :twisted: :twisted:
Nếu kiếm tiền là khó..hãy thử 1 cuộc sống k có tiền..!!

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest