Tiền 5 Hào Free Lào ...

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền 5 Hào Free Lào ...

Post by 9PN » Sat 14 Aug, 2010 4:09 am

Theo catalog thì dòng tiền 5 hào Free Lào có 13 sê ri và nhiều loại giấy in hay chử khác nhau.

Image

Xin gởi đến các bác 1 bộ 5 hào còn thiếu nhiều nhưng sẽ cố gắng bổ túc sau... :P :lol: :lol: :lol: :P


Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Tờ 1 và 2 hào Free Lào thì trong mục này.

http://world.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2870

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest