Page 1 of 1

Hỏi về tiền Trung Quốc 10 Yuan năm 1936

Posted: Mon 02 Aug, 2010 8:54 am
by hayvaomail1
các bác cho hỏi mua tờ tiền này ở đâu và giá mua khoảng bao nhiêu
cám ơn
Image