Page 1 of 1

1 Kip Lào 1979 variety

Posted: Sat 19 Jun, 2010 11:09 am
by duongdoh
Image
Image
Nguồn trích dẫn ảnh : http://numis-asia.blogspot.com/
Đây là 2 tờ của em:
Image
Image
Image

Image
Image
Image