Page 1 of 1

Mong mọi người giúp đỡ về tiền giấy Hongkong

Posted: Sun 13 Jun, 2010 11:18 am
by TraiNgoan
Hôm nay em đi chợ second- hand có thấy một ông bán tiền giấy đủ các nước, trong ấy có một số tờ tiền giấy trung quốc ghi là Hongkong and Shanghai coporation bank ( cái này em không có chắc ) rất to, màu xanh ( tờ này 10 dollars ) và một số đồng nữa có màu xanh đổ, đủ loạc in hình Tôn Trung Sơn. Vậy các bác có thể giúp em một ít thông tin về loại tiền này cũng như định giá vì tờ màu xanh mệnh giá 10 dollars ông ấy bán 300$ lận cùng vô số tem cổ + xủ cổ.

Posted: Sun 20 Jun, 2010 7:42 pm
by viet-numis

Posted: Tue 29 Jun, 2010 4:32 am
by TraiNgoan
hình của tờ tiền đây ạ :D
Image

Posted: Tue 29 Jun, 2010 4:44 am
by TraiNgoan
hình này nhìn nghiêng thì sẽ thấy rõ toàn bộ tờ tiền.

Posted: Thu 01 Jul, 2010 8:03 pm
by nt
1---Khi hỏi về một tờ tiền nào nên cho xem hình cả hai măt và hình ảnh tờ tiên rõ ràng mới nói được.!!!
2---Tờ tiền của ban tên nhà bank thí đúng rồi,,, Nhà Bank này phát hành tại nhiều nơi Đa số thấy listed trong Catalog nói là tại Hongkong.. Của ban tại Shangai..Thì cũng OK.
Nhưng tôi có thắc mắc là trong Catalog loại tiền này không thấy ghi: "Promises to pay the bearer ..TEN DOLLARS LOCAL CURRENCY..."?? Thành ra không biết là tiền bạn hỏi là tiền Regular Issues note hay Local Emergency note..?? ..Chưa thấy catalog ghi chú điều này...Hay là tôi không có updated catalog... Sorry vậy..!!!
3---Với condition như vậy chắc giá thị trường cũng không cao đâu...:D
Have Fun Collecting...:D