xu bạc Song Chúc năm 1771

Post Reply
tuan_rom@yahoo.com
Posts: 33
Joined: Wed 22 Oct, 2008 1:11 pm
Location: An Giang

xu bạc Song Chúc năm 1771

Post by tuan_rom@yahoo.com » Sun 07 Mar, 2010 2:36 am

Thêm 1 xu bạc giao lưu cùng các bác


Image
Image
Image

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest