Tiền nước Phi Luật Tân

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tiền nước Phi Luật Tân

Post by 9PN » Sat 28 Nov, 2009 4:35 am

Sau khi chiếm đóng nước nào thì Nhật cho phát hành tiền lưu hành cho nước đó.

Những nước chiếm đóng gồm có Burma, Cambodia, Guam, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Phi Luật Tân, Tân Gia Ba, Thái Lan và Việt Nam.

Trong phần này thì chỉ giới thiệu tiền giấy của Nhật trong thời gian chiếm nước Phi Luật TânImage
Image

Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


Image
Image


.
Last edited by 9PN on Wed 06 Apr, 2011 5:19 pm, edited 2 times in total.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Sun 06 Dec, 2009 7:18 pm

Tiền này mà cũng có chử MIHON (tiền mẫu) nữa...:lol: :lol: :P :P :P :lol: :lol:

Image


.

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Mon 04 Apr, 2011 9:00 pm

Các bác xem thêm bài của bác NT tiền Phi:
http://world.viet-numis.com/viewtopic.php?t=2902

Tiện việc, 9PN chỉ có 2 tờ (năm 1949) sau Thế Chiến II nên cho vào đây để khỏi mở thêm tread mới:Image
ImageImage
Image

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest