Tiền nước Liban

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

Tiền nước Liban

Post by nt » Wed 28 Oct, 2009 2:52 pm

Trong mảng tiền thế giới .tôi thấy có những tờ tiền rất đẹp...!!!
Gọi là đẹp là những tờ tiền :
1---Làm bầng chất liệu tốt (Giấy trằng, mỏng và dai)
2---Hình vẽ (nhà cửa-cây cồi-thú vật hay nhân vật) phải sống động.
Trọng bộ tiền của nước Liban ( hay Lebanon) tôi thấy đã đat tiêu chuẩn nêu trên. Những tờ tiền mang dấu vết xưa....Khiền người cầm tờ tiền mà không khỏi bồi hồi xúc động, mà cảm khái mấy câu thơ của bà Huyện Thanh Quan rằng thì là;

Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương,
Đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ.
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường


Liban là cựu thuộc địa của Pháp . Nên in chữ Pháp trên tiền và chất liệu cùa tờ tiền rầt mỏng và dai như tờ tiền của Pháp.
Bộ tiền đẹp là bộ tiền về các phế tích thuộc series 1964-88- theo ý tôi tự chọn...:D

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Mời các bác góp thêm tiền các nước khác cho đẹp trang nhà...:D :D

HAPPY COLLECTING.. :D :-({|= =D>

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest