Chữ Hán trên tiền xu Bồ-đào-nha (1)

Post Reply
User avatar
numismate
Posts: 66
Joined: Wed 11 Jul, 2007 5:17 am
Location: Hà Nội

Chữ Hán trên tiền xu Bồ-đào-nha (1)

Post by numismate » Thu 23 Apr, 2009 2:26 am

#690. Trung-hoa

Image
Image
Xem thêm ở đây
Numismate

User avatar
duongdoh
Posts: 526
Joined: Tue 16 Jun, 2009 2:43 am
Location: Hà Nội, Việt Nam

Post by duongdoh » Tue 20 Oct, 2009 11:02 am

Góp vui với bác các xu Bồ Đào Nha
Image Image

Image Image

Image Image


Image ImageImage Image


Image Image


Image Image


Image Image

Image Image


Image Image


Image Image


Image Image


Image Image

User avatar
be.hanoi
Posts: 44
Joined: Tue 03 Oct, 2006 5:11 am
Location: Hà nội

Post by be.hanoi » Tue 27 Oct, 2009 8:17 am

Các đồng 200 escudos của Bồ Đào Nha đẹp quá !

Cảm ơn Bạn numismate và bạn duongdoh đã giới thiệu :)

Đẹp quá :) :D

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest