Chữ Thái trên tiền xu Bồ-đào-nha

Post Reply
User avatar
numismate
Posts: 66
Joined: Wed 11 Jul, 2007 5:17 am
Location: Hà Nội

Chữ Thái trên tiền xu Bồ-đào-nha

Post by numismate » Tue 21 Apr, 2009 2:04 am

#689 Liên minh Bồ-đào-nha và Vương quốc Xiêm

Image
Image
Xem thêm ở đây
Numismate

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest