Chữ Nhật-bản trên tiền xu Bồ-đào-nha (4)

Post Reply
User avatar
numismate
Posts: 66
Joined: Wed 11 Jul, 2007 5:17 am
Location: Hà Nội

Chữ Nhật-bản trên tiền xu Bồ-đào-nha (4)

Post by numismate » Fri 17 Apr, 2009 2:29 am

#665. Tanegashima

Image

Image

Xem thêm ở đây
Numismate

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests