TIÊN MỚi TRUNG QUỐC : Hải ĐẢO NAM SA...

Post Reply
nt
Posts: 1563
Joined: Thu 04 Sep, 2008 8:57 pm

TIÊN MỚi TRUNG QUỐC : Hải ĐẢO NAM SA...

Post by nt » Tue 18 Nov, 2008 12:26 pm

Trung Quốc mối thành lập vùng hành chánh mối quận đảo Nam Sa thuộc Hải Nam vào tháng 12/2007....
Mới lượm được bộ tiền này của Trung Quốc .Bộ 6 tờ--Tiền khẩn cấp, tạm dùng trong thời gian đầu tại Nam Sa---Mời các bác cùng nghía.... :D :D
Image
Image
Image
Image
Image
Image

:D :D :oops: :oops: :roll: :roll:

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest