Page 1 of 1

Tiền nước ngoài in lỗi !!!

Posted: Wed 23 Jul, 2008 2:56 pm
by phuc_love_money
Tiền nước ngoài in lỗi !!!
Khi lạm phát, ngân hàng in thêm các số 0 vào tờ tiền có mệnh giá nhỏ, để thành mệnh giá lớn, để chi dùng. Nhưng có khi cũng in thiếu ( mặt sau ) Như đồng 1 PybAb của Trasnistrian (giữa Ukraina và Moldova) ( Tách ra từ Moldova năm 1992 ).

Image
Image

Re: Tiền nước ngoài in lỗi !!!

Posted: Thu 24 Jul, 2008 1:51 am
by gokien
phuc_love_money wrote:Tiền nước ngoài in lỗi !!!
Khi lạm phát, ngân hàng in thêm các số 0 vào tờ tiền có mệnh giá nhỏ, để thành mệnh giá lớn, để chi dùng.

việc in đè để thay đổi trị giá trên tem rất phổ biến, không ngờ trong lĩnh vực tiền cũng có, đây là lần đầu được thấy, thú vị thiệt !

Posted: Thu 24 Jul, 2008 2:45 pm
by phuc_love_money
Không cần in đè .... Đóng dấu đè để thay đổi mệnh giá!!!

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Posted: Fri 25 Jul, 2008 1:28 am
by gokien
phuc_love_money wrote:Không cần in đè .... Đóng dấu đè để thay đổi mệnh giá!!!

thế giới tiền cũng thật đa dạng,
hy vọng còn được tìm hiều thêm nữa những hình thức khác về vấn đề này
xin cảm ơn !

Posted: Mon 23 Jan, 2012 6:34 pm
by Carlos
Phuc love money noi in sai la khong co dung tien Transnistria toi co du ca , nhung cao do la in theo dot khac nhau chu khong phai in loi

Posted: Fri 14 Sep, 2012 2:03 am
by thanvuive
Nhờ các bác em được mở mang kiến thức