Tem Cung Đình Huế

Post Reply
User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Tem Cung Đình Huế

Post by 9PN » Mon 21 Jul, 2008 3:08 am

Thư gởi từ Huế qua California. Đi ngày 3/6/2008...đến Califorinia 16/6/2008.
Các ơn bạn...vì thứ đến mà 9PN lại về VN nên thư phải nằm tại bưu điện chờ 9PN về nhận....Image
.
Image

Image
.
Image

Post Reply

Return to “Tiền các nước khác”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest