Trái phiếu Đông Dương

Post Reply
platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Trái phiếu Đông Dương

Post by platinum » Tue 07 Jun, 2011 10:39 am

Góp vui với các bác ký ức tuổi thơ của bố em, một số trái phiếu Đông Dương của ông em.

Image

platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Post by platinum » Tue 07 Jun, 2011 10:40 am

Tờ tiếp theo...

Image

platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Post by platinum » Tue 07 Jun, 2011 10:40 am

Tờ tiếp theo...

Image

platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Post by platinum » Tue 07 Jun, 2011 10:41 am

Tờ tiếp theo...

Image

platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Post by platinum » Tue 07 Jun, 2011 10:43 am

Tờ tiếp theo...

Image

platinum
Posts: 50
Joined: Sun 12 Dec, 2010 7:13 am

Post by platinum » Tue 07 Jun, 2011 10:44 am

Tờ tiếp theo...

Image

User avatar
9PN
Posts: 4035
Joined: Wed 16 Aug, 2006 12:27 am
Location: California

Post by 9PN » Tue 07 Jun, 2011 5:56 pm

Trái Phiếu Đông Dương có 1 mục bên tiền Việt Nam. Bác tham khảo rồi chuyển qua đó hay hơn. :wink: :wink: :wink:

http://forum.viet-numis.com/viewforum.php?f=78

tem tien duc lo
Posts: 502
Joined: Mon 11 Jun, 2007 5:42 am
Location: không

Post by tem tien duc lo » Sat 25 Jun, 2011 12:06 pm

Bác Platinum ơi , bác cho Bé hỏi 1 chút xúi thôi, Những CỔ PHIẾU này Bố

và Ông của bác bảo quản Tốt thật , vn chúng ta khí hậu ẩm ướt , đến mùa

Chảy Nước thì cái gì cũng NHŨN RA ....Mầu Sắc thì HẾT TƯƠI .... trông cứ

XÁM XỊT .... bác cho vài lời chỉ dẫn , để mọi người biết cách Bảo QUẢN
tem tien duc lo

Post Reply

Return to “Tem Phiếu, Con Niêm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest