Con niêm VNDCCH xưa

Post Reply
User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Con niêm VNDCCH xưa

Post by Khải-SG » Mon 25 Apr, 2011 3:06 am

Image
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

User avatar
Khải-SG
Posts: 2510
Joined: Wed 16 May, 2007 1:24 pm
Location: Saigon - Ho Chi Minh

Post by Khải-SG » Mon 25 Apr, 2011 6:12 pm

Image
Image
Image
Image

VỚI CHỮ KÝ SỐNG CỦA BÁC SĨ TRẦN VĂN LAI.
Con người cần phải sống có đạo lý & đạo lý đòi hỏi con người sự công bằng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.

Post Reply

Return to “Tem Phiếu, Con Niêm”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest