Page 1 of 1

TEM NGOẠI GIAO NƯỚC CHXHCNVN

Posted: Sun 09 Nov, 2008 9:28 pm
by nt
Tem ngoại giao của nước CHXHCNVN thấy xuất hiện rất ít trên thị trường tem....Hay có nhiều mà em không được biết.??? :D :oops:
Bác nào biết còn loại nào khác xin phổ biến cho biết....
Nếu có thể xin cho biết các con tem này đươc hình thành bao nhiêu loại và được đưa vào lưu hành theo săc luật nào không ạ ??
Hay ngày nay các cơ sở chính quyền của nườc CHXHCNVN ở nước ngoài không còn xử dụng loại tem này để thâu lệ phí dịch vụ nữa....!!!
Thanh toán phí bằng tiền mặt (cáhes) đơn giản và vui vẻ hơn chăng??? :D :oops:
Như vậy tem này trở thành hàng hiếm đó nghe.!!!!:D :D
Image
Image
Những văn thư dán tem lệ phí ngoại giao:
Image
Image

:D :roll: :roll: :D