Page 1 of 1

Tem chứng thư 64 tỉnh thành Việt Nam (sau 1975)

Posted: Fri 22 Jun, 2007 8:26 am
by vuthang
Xin giới thiệu với các Bác một số Tem chứng thư của 64 tỉnh thành :

1. Tp Hồ Chí Minh :

50 xu - 10 đồng - 50 đồng - 200 đồng (2 loại) - 500 đồng (2 loại) - 1,000 đồng (4 loại)


Image Image Image

Image Image
Image Image

Image Image Image Image


.

Posted: Tue 03 Jul, 2007 2:26 am
by vuthang
2. An Giang

1,000 đồng (2 loại) - 2,000 đồng (2 loại) - 3,000 đồng


Image Image

Image Image

Image


.

Posted: Tue 03 Jul, 2007 6:33 am
by vuthang
3. Bắc Giang

1,000 đồng


Image


.

Posted: Tue 03 Jul, 2007 6:39 am
by vuthang
4. Phú Khánh

(Hiện nay Phú Khánh được tách thành Phú Yên và Khánh Hoà)

50 đồng - 100 đồng


Image Image


.

Posted: Wed 04 Jul, 2007 7:47 am
by vuthang
5. Đồng Tháp

50 đồng - 100 đồng - 200 đồng - 500 đồng

Image Image

Image Image


.

Posted: Thu 05 Jul, 2007 9:46 am
by vuthang
6. Sông Bé

(Hiện nay Sông Bé được tách thành Bình Dương và Bình Phước)

1,000 đồng

Image


.

Posted: Mon 09 Jul, 2007 8:39 am
by vuthang
7. Thái Bình

500 đồng - 1,000 đồng - 2,000 đồng - 5,000 đồng

Image Image Image Image.

Posted: Tue 10 Jul, 2007 10:25 am
by vuthang
8. Lâm Đồng

500 đồng (2 loại) - 1,000 đồng

Image Image Image.

Posted: Fri 13 Jul, 2007 9:13 am
by vuthang
9. Sóc Trăng

500 đồng - 1,000 đồng - 2,000 đồng - 5,000 đồng

Image Image Image Image
.

Posted: Tue 17 Jul, 2007 6:45 am
by vuthang
10. Bắc Kạn :

1,000 đồng - 2,000 đồng

Image Image
.

Posted: Sun 22 Jul, 2007 4:00 am
by vuthang
11. Hoà Bình

1,000 đồng (2 loại) - 3,000đồng

Image Image Image
.

Posted: Tue 24 Jul, 2007 6:27 am
by vuthang
12. Quảng Ngãi

1,000 đồng - 2,000 đồng (2 loại)


Image
Image Image
.

Posted: Mon 30 Jul, 2007 3:40 am
by vuthang
13. Bến Tre

Không mệnh giá - 100 đồng - 500 đồng - 1,000 đồng

Image Image Image Image
.

Posted: Tue 07 Aug, 2007 7:12 am
by vuthang
14. Bạc Liêu

1,000 đồng (2 loại) - 2,000 đồng (2 loại) - 5,000 đồng

Image Image
Image Image
Image
.