Góp vui cuối tuần - Vé số Đông Dương

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Góp vui cuối tuần - Vé số Đông Dương

Post by Manh Tuan » Fri 02 Mar, 2007 4:19 pm

Xin gởi đến các bạn một phần của bộ sưu tập của vợ tôi : Quỳnh Dao.

Đây là những tờ sổ số Đông Dương từ năm 1937 đến 1943.

Nếu các bạn nào biết thêm chi tiết về loại sổ số này , xin vui lòng cho biết thêm.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

sổ số Đông Dương

Post by Manh Tuan » Fri 09 Mar, 2007 4:15 pm

Gởi anh việt numis.
Xin lổi anh , hôm nay mới scan được cho anh mặt sau của vài tờ sổ số.

Image


Image


Image

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest