20 Đồng vàng Đông Dương

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

20 Đồng vàng Đông Dương

Post by Manh Tuan » Sun 31 Dec, 2006 3:26 pm

Còn mấy tờ 20 Đồng vàng Đông Dương góp vui voi các Chị, các Bác và các anh em.


Image


Image


Image


Image


Image
Dấu Specimen làm giả (?) :lol: :cry:


Image


Image

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest