Giấy bạc 100 đồng Đông Dương sau 1945

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Giấy bạc 100 đồng Đông Dương sau 1945

Post by Manh Tuan » Fri 22 Dec, 2006 7:20 pm

Image
Giấy thường.

Image
Giấy mẫu có lỗ.

Image
Giấy in sai màu (?), có thêm màu tím và màu xanh lá cây lợt.

Image
Giấy giả.

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest