Giấy bạc Đông Dương Sài gòn

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Giấy bạc Đông Dương Sài gòn

Post by Manh Tuan » Fri 08 Dec, 2006 7:02 pm

Image
Giấy bạc năm đồng phát hành tại Sài gòn, đợt nhì, từ 1910 đến 1921, số lượng phát hành 2.850.000 tờ. Đợt nhất 1909 với số lượng 250.000 tờ.Image
Giấy mẫu.Image
Giấy bạc hai mươi đồng phát hành tại Sài gòn, đợt nhì, từ tháng sáu 1910 đến 1920, số lượng phát hành 975.000 tờ. Đợt nhất 1909 số lương 150.000 tờ.Image
Giấy mẫu. Đụt lổ PAYÉ, không như thường lệ chữ Specimen.Image
Giấy bạc một trăm đồng phát hành tại Sài gòn,đợt nhì, từ 1911 đến 1919, số lượng phát hành 400.000 tờ.Image
Giấy mẫu.

Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Nhờ các bác chỉ giáo

Post by Manh Tuan » Fri 08 Dec, 2006 7:18 pm

Mặt sau của mấy tờ giấy bạc đông dương có nhiều chữ hán. Tôi đây học hoài , cũng không nhớ hết, chỉ còn nhớ vài chữ thuộc lòng được. Thí dụ: Cao Mên , Lục tỉnh, Đông Dương hội lý ngân hàng, phụng bổn quốc đặc dụ, Annam, Đông kinh. Còn mấy chữ kia thì tôi không biết. Nhờ các bác chỉ dạy. Những tư liệu kèm theo tôi được biết từ một người bạn, người Bỉ, đã làm trong ngân hàng quốc gia tại Bỉ. Nay ông đã qua đời. Nếu các bạn có những tư liệu nói về số lượng tiền lưu hành khác, những con số mà tôi được biết, xin thông báo. Cám ơn các bác.

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest