Giấy bạc Đông Dương Hải Phòng

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Giấy bạc Đông Dương Hải Phòng

Post by Manh Tuan » Fri 01 Dec, 2006 11:20 pm

Image
Giấy bạc năm đồng phát hành tai Hải Phòng ,đợt nhì từ năm 1910 đến năm 1920. Số lượng phát hành 950.000 tờ (?). Đợt nhất phát hành 1909, số lượng 250.000 tờ (?).


Image
Giấy bạc hai mươi đồng phát hành tai Hải Phòng ,đợt nhì từ năm 1910 đến năm 1920. Số lượng phát hành 175.000 tờ (?). Đợt nhất phát hành 1909, số lượng 100.000 tờ (?).


Image
Giấy bạc một trăm đồng phát hành tai Hải Phòng ,từ 1911 đến 1919 do nhiều sắc lệnh, số lượng 125.000 tờ.


Image
Loại giấy mẫu này không in sắc lệnh, phát hành 1925-1926. Số lượng in 93.000 tờ.


Image
Ảnh chụp ngân hàng Đông Dương tại Hải Phòng.

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest