100 Piastres Đông dương Saigon

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

100 Piastres Đông dương Saigon

Post by Manh Tuan » Sun 14 Dec, 2008 2:45 pm

Hôm nay trình làng một tờ 100 đồng Đông dương Sài gòn. Tờ này không có dấu mờ , không biết có phải "Hàm Nghi" không? :lol:

Image
Image


Image
Image

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest