Giấy bạc 20 đồng Đông Dương

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

Giấy bạc 20 đồng Đông Dương

Post by Manh Tuan » Fri 20 Apr, 2007 3:00 pm

Xin gởi đến các bạn hình chụp giấy họa thử 20 đồng Đông Dương Hải Phòng.

Image

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest