IDEO Hà nội

Post Reply
Manh Tuan
Posts: 139
Joined: Sat 18 Nov, 2006 10:58 pm

IDEO Hà nội

Post by Manh Tuan » Sun 20 Sep, 2009 1:14 pm

Hôm nay tìm được trong bộ sưu tập của vợ tôi một tấm bưu thiếp có con đường hoành tráng Paul Bert tại Hà nội. Trên con đường này có nhà in IDEO, "cái nôi" in ra những tờ tiền Đông dương đậm màu sắc quê hương. Chia sẽ với mấy bác.

Image


Image

Post Reply

Return to “Mạnh Tuấn”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest