Page 1 of 1

Tem - BẢO ĐẠI!

Posted: Sat 09 Jun, 2007 3:49 am
by cổ tiền gia
GIỚI THIỆU VỚI CÁC BÁC TEM: VUA BẢO ĐẠI
Image

Posted: Sat 09 Jun, 2007 1:30 pm
by Khải-SG
Tem nhản Bảo Đại ! Loại nầy thường xuất hiện ngoài Hà Nội. Trong Nam hổng có. Ặc ặc cái nầy bán trên $20/ tem nghe. Bác CTG khều cái răng con tem phía trái bên trên ra. Nhè nhẹ...đừng làm nó gảy. Gảy răng là mất giá đấy ! Nếu con vi-nhét nầy nằm trên bì thư và đúng ngày Hoàng đề hồi loan + mấy câu khẩu hiệu nữa thì... bạc $ ba con số !