Page 1 of 1

Tem thữ màu - chưa đóng giá

Posted: Thu 07 Jun, 2007 12:26 am
by gdanh
Xin giao lưu cùng các bạn tem thữ màu chưa có dóng giá.

bên trái là indochine và bên phải là tem phạt VNCH.

Image